4-1. GENERELT

En amatørgolfspiller må ikke modtage udgiftsgodtgørelse som rede penge eller på anden måde fra nogen kilde for at spille i en golfturnering eller opvisning, undtagen hvad der er tilladt i Reglerne.

4-2. GODTGØRELSE AF TURNERINGSUDGIFTER

En amatørgolfspiller må modtage rimelig godtgørelse af turneringsudgifter, der ikke overstiger de faktiske udlagte udgifter, for at spille i en golfturnering eller opvisning, som beskrevet i afsnit a-g i denne Regel.

Såfremt en amatørgolfspiller modtager et stipendium til uddannelse og golf (se Regel 6-5) eller i fremtiden måtte ansøge om et sådant stipendium, anbefales det, at han kontakter myndigheden, der regulerer sådanne stipendier og/eller den relevante uddannelsesinstitution for at sikre, at godtgørelse af turneringsudgifter er tilladt efter de gældende stipendieregulativer.

a. Familiestøtte

En amatørgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse fra et familiemedlem eller en legal værge.

b. Juniorgolfspillere

En juniorgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i en turnering, der alene er begrænset til juniorgolfspillere.

Note: En juniorgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i en turnering, som ikke udelukkende er begrænset til juniorgolfspillere, som foreskrevet i Regel 4-2c.

c. Individuelle turneringer

En amatørgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i en individuel turnering, under forudsætning af at følgende punkter overholdes:

(i) Når turneringen afholdes i Danmark, skal udgiftsgodtgørelsen godkendes og udbetales gennem Dansk Golf Union eller, med unionens accept, af spillerens golfklub.
(ii) Når turneringen afholdes i udlandet, skal udgiftsgodtgørelsen godkendes og udbetales gennem Dansk Golf Union eller, med unionens accept, udbetales af den bestemmende myndighed på det sted, hvor spilleren spiller.

Dansk Golf Union må begrænse modtagelse af udgiftsgodtgørelse til et bestemt antal turneringsdage for ét kalenderår og en amatørgolfspiller må ikke overskride en sådan begrænsning. I sådanne tilfælde anses udgiftsgodtgørelsen til også at omfatte rimelig tid til rejse og træningsdage i forbindelse med turneringsdagene.

Undtagelse: En amatørgolfspiller må ikke modtage udgiftsgodtgørelse, direkte eller indirekte, fra en professionel agent (se Regel 2-2) eller lignende kilde ifølge Dansk Golf Unions bestemmelse.

Note: En amatørgolfspiller af dygtighed og anseelse må ikke promovere eller reklamere for nogen kilde til udgiftsgodtgørelse, undtagen hvad der er tilladt i Reglerne (se Regel 6-2).

d. Holdturneringer

En amatørgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse, når han repræsenterer:

  • sit land;
  • Dansk Golf Union;
  • sin golfklub;
  • sin forretning eller branche; eller
  • en lignende organisation

i en holdturnering, træningssamling eller træningslejr.

Note 1: En ”lignende organisation” omfatter en anerkendt uddannelsesinstitution eller militær tjeneste.

Note 2: Medmindre andet er bestemt, skal udgiftsgodtgørelsen betales af den organisation, amatørgolfspilleren repræsenterer, eller af den bestemmende myndighed i det land, hvor han spiller.

e. Invitation der ikke skyldes dygtighed i golf

En amatørgolfspiller, der er inviteret til at deltage i en golfturnering, hvor invitationen ikke skyldes spillerens dygtighed i golf (f.eks. som kendt person, forretningsforbindelse eller kunde), må modtage udgiftsgodtgørelse.

f. Opvisninger

En amatørgolfspiller, der deltager i en opvisning til støtte for en anerkendt velgørenhedsorganisation, må modtage udgiftsgodtgørelse, under forudsætning af at opvisningen ikke afholdes i forbindelse med et andet golfarrangement, som spilleren deltager i.

g. Sponsorerede handicapturneringer

En amatørgolfspiller må modtage udgiftsgodtgørelse for deltagelse i en sponsoreret handicapturnering, under forudsætning af at turneringen har modtaget følgende godkendelse:

(i) Når turneringen afholdes i Danmark, skal sponsoren hvert år først indhente Dansk Golf Unions godkendelse; og
(ii) Når turneringen afholdes i mere end et land, eller får deltagelse af udenlandske spillere, skal sponsoren hvert år først indhente samtlige bestemmende myndigheders godkendelse. Ansøgning om godkendelse sendes til den bestemmende myndighed i det land, hvor turneringen påbegyndes.

4-3. GOLFRELATEREDE UDGIFTER

En amatørgolfspiller må modtage rimelige udgifter, som ikke overstiger de faktiske afholdte udgifter, for ikke-turnerings golfrelaterede aktiviteter.

Undtagelse: En amatørgolfspiller må ikke modtage udgifter, direkte eller indirekte, fra en professionel agent (se Regel 2-2) eller anden lignende kilde, som ikke er godkendt af Dansk Golf Union.

Note: Medmindre andet er bestemt i Reglerne, må en amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf, ikke promovere eller reklamere for kilden til eventuelle modtagne udgifter (Regel 6-2 )

4-4. UNDERHOLDSUDGIFTER

En amatørgolfspiller må modtage rimelige underholdsudgifter, som ikke overstiger de faktiske afholdte udgifter, som hjælp til generelle leveomkostninger, under forudsætning af at udgifterne er godkendt af og udbetalt gennem Dansk Golf Union.

Dansk Golf Union, som eneste bestemmende myndighed, bør ved fastlæggelsen af hvorvidt disse underholdsudgifter er nødvendige og/eller hensigtsmæssige, blandt andre faktorer, tage hensyn til passende socialøkonomiske vilkår.

Undtagelse: En amatørgolfspiller må ikke modtage underholdsudgifter, direkte eller indirekte, fra en professionel agent (se Regel 2-2) eller anden lignende kilde, som ikke er godkendt af Dansk Golf Union.