Standard lokalregel E-12

Formål. En komité kan vælge at indføre en lokalregel, hvor der ikke er nogen straf for under særlige omstændigheder at have spillet en bold uden for lempelsesområdet ved lempelse på flaglinjen.

Under denne lokalregel vil en spiller ikke blive straffet for at have spillet fra forkert sted, så længe bolden er droppet i lempelsesområdet og kommer til at ligge stille inden for én køllelængde fra, hvor den først ramte jorden.

For eksempel ruller en bold en smule fremad (mod hullet) foran referencepunktet efter at være droppet på korrekt måde og i lempelsesområdet, men er stadig inden for én køllelængde fra, hvor den først ramte jorden i droppet. I sådanne tilfælde kan spilleren enten fortsætte efter Regel 14.3c(2), eller spilleren kan spille bolden fra, hvor den ligger.

Se teksten til lokalreglen her.

Bemærk dog: DGU anbefaler IKKE at denne lokalregel indføres, da den primært er tænkt til professionelle turneringer og vurderes at forvirre mere, end den hjælper.