2B

Komitéen bør altid forsøge at placere teestedsmarkeringer langt nok fremme, så spillerne kan bruge de to tilladte køllelængder.

Der er ingen begrænsninger på bredden af teestedet, men det er god praksis at placere de to teestedsmarkeringer 5 til 7 skridt fra hinanden. At placere dem længere fra hinanden end dette vil gøre det vanskeligere for en spiller at afgøre, om bolden har været inden for teestedet, og kan resultere i tørvehuller, der dækker et meget større område på par 3 huller.

For vejledning om, hvor teestedsmarkeringer må placeres for at scores kan indsendes til handicapformål, konsulteres reglerne eller anbefalingerne i Handicapsystemet, der gælder i det pågældende land.