5G

Komitéen kan fastsætte sine egne retningslinjer for spilletempo, vedtaget som en lokalregel (se Regel 5.6b). I praksis er karakteren af sådanne retningslinjer afhængig af antallet af komitémedlemmer, der er tilgængelige til at gennemføre den (se Afsnit 8K).

Retningslinjer for spilletempo kan indeholde:

 • En maksimal tid til at fuldføre en runde, et hul eller en række huller eller et slag.
 • En definition af, hvornår den første gruppe er ude af position, og hvornår øvrige grupper er ude af position i forhold til gruppen, der spiller foran den.
 • Hvornår og hvordan en gruppe eller individuelle spillere kan overvåges eller times.
 • Hvis og hvornår spillere kan blive advaret om, at de er på tid eller har haft en “bad time”.
 • Strafstrukturen for brud på retningslinjerne.

Komitéen er ansvarlig for at sikre, at en turnering bliver spillet i et hurtigt tempo. Hvad der betragtes som et hurtigt tempo, kan være forskelligt ud fra banen, antallet af spillere og antallet af spillere i hver gruppe. For at gennemføre dette:

 • Komitéen bør vedtage en lokalregel, der opsætter retningslinjer for spilletempo (se Regel 5.6b).
 • Retningslinjerne bør mindst fastsætte en maksimal tid for at fuldføre runde eller dele af runden.
 • Retningslinjerne bør fastsætte eventuelle straffe for en spillers manglende overholdelse af retningslinjerne.
 • Komitéen bør også være opmærksom på andre handlinger, de kan foretage sig for at have en positiv indflydelse på spilletempoet. Disse omfatter:
  • Administrative procedurer, såsom nedsættelse af gruppestørrelser, øgede startintervaller og introduktion af tomme starttider.
  • Grundlæggende ændringer i baneopsætning såsom bredere fairways, reducering af tykkelsen eller længden af rough eller nedsættelse af greenhastighed. Hvis dette gøres, bør Komitéen konsultere regler og vejledning i Handicapsystemet, der gælder i det pågældende land, om hvorvidt dette kan have indflydelse på bane-ratingen, og følge procedurerne for at gennemføre de nødvendige justeringer.