1-1. GENERELT

En amatørgolfspillers spil og opførsel skal være i overensstemmelse med Reglerne.

1-2. AMATØRSTATUS

Amatørstatus er en almen betingelse for deltagelse i golfturneringer som amatørgolfspiller. Overtrædelse af Reglerne kan medføre fortabelse af spillerens amatør status og som konsekvens heraf udelukkelse fra deltagelse i amatørgolfturneringer.

1-3. FORMÅLET MED REGLERNE

Formålet med Reglerne er at opretholde skelnen mellem amatør og professionel golf og at sikre, at amatør golf, som stort set er selvregulerende med hensyn til Golfreglerne og handicapreglerne, er fri for det pres, der kan opstå som konsekvens af ukontrolleret sponsorstøtte og økonomisk tilskyndelse.

Gennem hensigtsmæssige begrænsninger og restriktioner er det også hensigten, at Reglerne skal opmuntre amatørgolfere til at fokusere på de udfordringer og belønninger, som er forbundet med spillet, frem for økonomisk vinding.

1-4. TVIVL VEDRØRENDE REGLERNE

Enhver, der er i tvivl om hvorvidt en handling, der agtes foretaget, er tilladt efter Reglerne, bør rådføre sig med Dansk Golf Union.

Enhver, der arrangerer eller sponsorerer en amatørgolfturnering eller en turnering med deltagelse af amatørgolfspillere, der er i tvivl om, hvorvidt et forslag er i overensstemmelse med Reglerne, bør rådføre sig med Dansk Golf Union.