10-1. AFGØRELSER

Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse er endelig, jfr. dog mulighed for anke, jfr. 8-3 og 9-4.

10-2. TVIVLSPØRGSMÅL

I tvivlstilfælde kan Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg, inden det træffer afgørelse, rådføre sig med R&A’s Amateur Status Committee.