2-1. GENERELT

En amatørgolfspiller må ikke optræde som eller udgive sig for at være professionel golfspiller.

Til brug ved anvendelse af disse Regler kendetegnes en professionel golfspiller som en person som:

  • spiller golf som sin profession; eller
  • arbejder som professionel golfspiller; eller
  • tilmelder sig en golfturnering som professionel; eller
  • er eller forbliver medlem af nogen forening for professionelle golfspillere (PGA); eller
  • er eller forbliver medlem af nogen professionel tour, hvis medlemmer udelukkende består af professionelle golfspillere.

Undtagelse: En amatørgolfspiller må være eller forblive medlem af en PGA, under forudsætning af at medlemskategorien ikke giver nogle spillerettigheder og udelukkende har administrative formål.

Note 1: En amatørgolfspiller må undersøge sine muligheder for at blive professionel, herunder uden held at ansøge om en stilling som professionel golfspiller, og må arbejde i en golfprofessionels butik mod vederlag, under forudsætning af at Reglerne ikke på anden måde overtrædes.

Note 2: Hvis en amatørgolfspiller skal deltage i én eller flere kvalifikationsturneringer for at blive berettiget til medlemskab af en professionel tour, må han tilmelde sig og spille i sådanne kvalifikationsturneringer uden at miste sin amatørstatus, under forudsætning af at han, skriftligt forud for spillet, giver afkald på sin ret til nogen præmiepenge i turneringen.

2-2. KONTRAKTER OG AFTALER

a. Dansk Golf Union

En amatørgolfspiller må indgå en kontrakt eller aftale med Dansk Golf Union under forudsætning af, at han ikke modtager vederlag, kompensation eller økonomisk udbytte hverken direkte eller indirekte, medens han stadig er amatørgolfspiller, undtagen hvad der er tilladt i Reglerne.

b. Professionelle agenter, sponsorer og andre tredjeparter

En amatørgolfspiller må indgå en kontrakt eller aftale med en tredjepart (herunder, men ikke begrænset til en professionel agent eller en sponsor), under forudsætning af;
(i) at spilleren er mindst 18 år gammel,
(ii) at kontrakten eller aftalen udelukkende handler om spillerens fremtid som professionel golfspiller og ikke betinger deltagelse i visse amatør eller professionelle turneringer som amatørgolfspiller, og
(iii) at amatørgolfspilleren ikke modtager vederlag, kompensation eller økonomisk udbytte, direkte eller indirekte, medens han stadig er amatørgolfspiller, undtagen hvad der er tilladt i Reglerne.

Undtagelse: En amatørgolfspiller under 18 år gammel må under særlige individuelle omstændigheder ansøge Dansk Golf Union om tilladelse til at indgå en sådan kontrakt under forudsætning af, at den kun er gyldig i 12 måneder, og den ikke kan fornyes.

Note 1: Det anbefales, at en amatørgolfspiller rådfører sig med Dansk Golf Union, før han underskriver en sådan tredejepartskontrakt eller aftale for at sikre, at den er i overensstemmelse med Reglerne.

Note 2: Såfremt en amatørgolfspiller modtager et stipendium til uddannelse og golf (se Regel 6-5), eller i fremtiden måtte ansøge om et sådant stipendium, anbefales det, at han kontakter myndigheden, der regulerer sådanne stipendier og/eller den relevante uddannelsesinstitution for at sikre, at tredjepartskontrakter eller aftaler er tilladt efter de gældende stipendieregulativer.