6-1. GENERELT

Medmindre andet er bestemt i Reglerne, må en amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf ikke udnytte denne dygtighed eller anseelse for at opnå økonomisk udbytte.

6-2. PROMOVERING, REKLAME OG SALG

En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må ikke udnytte denne dygtighed eller anseelse til at opnå vederlag, godtgørelse, personlig fordel eller økonomisk udbytte, direkte eller indirekte, ved (i) at promovere, reklamere eller sælge noget som helst, eller (ii) at tillade brug af sit navn eller billede af en tredjepart til at promovere, reklamere eller sælge noget som helst.

Inden for rammerne af denne Regel, selv om ingen betaling eller godtgørelse er modtaget, anses en amatørgolfspiller for at opnå en personlig fordel ved at promovere, reklamere for eller sælge noget, eller tillade en tredjepart brug af sit navn eller billede, til at promovere, reklamere for eller sælge noget.

Undtagelse: En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må tillade brug af sit navn eller billede til at promovere:
(a) Dansk Golf Union; eller
(b) en anerkendt velgørenhedsorganisation (eller lignende værdig sag); eller
© betinget af Dansk Golf Unions tilladelse, enhver golfturnering eller anden begivenhed, som anses for at være i spillets interesse eller ville bidrage til spillets udvikling.

amatørgolfspilleren må ikke modtage vederlag, godtgørelse eller økonomisk udbytte, direkte eller indirekte, for at tillade sådant brug af sit navn eller billede. Dog må han modtage rimelige udgifter, der ikke overstiger de faktiske afholdte udgifter i forbindelse med den salgsfremmende aktivitet.

Note 1: En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må modtage golfudstyr fra enhver forhandler, der handler med sådant udstyr, under forudsætning af at ingen reklame er forbundet dermed.

Note 2: Begrænset navn og logo identifikation er tilladt på udstyr og tøj. Yderligere oplysning om denne Note og den korrekte fortolkning heraf findes i ”Decisions on the Rules of Amateur Status”.

6-3. PERSONLIG FREMTRÆDEN

En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må ikke udnytte denne dygtighed eller anseelse til at opnå vederlag, godtgørelse, personlig fordel eller økonomisk udbytte, direkte eller indirekte, for personlig fremtræden.

Undtagelse: En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må modtage godtgørelse for faktiske udgifter i forbindelse med personlig fremtræden, under forudsætning af at der ikke er tale om en golfturnering eller opvisning.

6-4. MEDVIRKEN I RADIO/TV OG FORFATTERSKAB

En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må modtage vederlag, godtgørelse, personlig fordel eller økonomisk udbytte for medvirken i en radio/TV udsendelse eller for forfatterskab, under forudsætning af:

(a) at medvirken i udsendelsen eller forfatterskabet er en del af hans primære beskæftigelse eller karriere, og der ikke er tale om undervisning i golfspil (Regel 5); eller
(b) hvis medvirken i udsendelsen eller forfatterskabet er på deltids basis, at spilleren selv er forfatter til kommentaren, artiklen eller bøgerne, og der er ikke tale om golfundervisning.

Note: En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må ikke promovere eller reklamere for noget i kommentaren, artiklen eller bøgerne (se Regel
6-2).

6-5. UDDANNELSESLEGATER OG STIPENDIER

En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må modtage uddannelseslegater eller stipendier, såfremt betingelserne herfor er godkendt af Dansk Golf Union.

Såfremt en amatørgolfspiller modtager et stipendium til uddannelse og golf, eller i fremtiden måtte ansøge om et sådant stipendium, anbefales det, at han kontakter myndigheden, der regulerer sådanne stipendier og/eller den relevante uddannelsesinstitution for at sikre, at tredjepartskontrakter og/ eller aftaler (Regel 2-2b) eller godtgørelse af turneringsudgifter (Regel 4-2) er tilladt efter de gældende stipendieregulativer.

6-6. MEDLEMSKAB

En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må tage imod et tilbud om medlemskab af en golfklub eller privilegierne ved en golfbane uden fuld betaling for den pågældende type medlemskab eller privilegium, medmindre et sådant tilbud udgør et incitament til at spille for klubben eller banen.