Det er DGU v/Amatør- og Ordensudvalget, som er bestemmende myndighed og dermed afgør, om spillere ved overtrædelse af reglerne mister deres amatørstatus. A&O har ligeledes myndighed til at lade spillerne generhverve amatørstatus.

Der er i Regel 9-2b fastsat retningsregler for længden af den periode, hvor en spiller, der har mistet sin amatørstatus, skal overholde amatørreglerne før ansøgning om generhvervelse af amatørstatus kan imødekommes. Perioden beregnes i forhold til overtrædelsens varighed.

Under 6 år – Minimum 1 år.
6 år eller mere – Minimum 2 år.

Blanket til ansøgning om generhvervelse af amatørstatus