Afklaring til Fortolkning 3.3b(4)/1, der oprindeligt lyder således:

Betydning af “Handicap”, som skal påføres spillerens scorekort.
I netto-slagspilsturneringer er det spillerens ansvar at sikre sig, at dennes Handicap er påført scorekortet. “Handicap” betyder handicap for banen og de tees, der spilles fra – uden eventuelle handicapjusteringer som fastsat i turneringsbetingelserne. Komitéen er ansvarlig for at indregne eventuelle handicapjusteringer.

Afklaringen lyder:
Det nationale forbund (Dansk Golf Union) kan bestemme betydningen af “Handicap”, som skal påføres spillerens scorekort.
Indtil videre kan et nationalt forbund (som defineret i Handicapreglerne) indføre en politik, der bestemmer det Handicap, som skal påføres en spillers scorekort i en netto-slagspilsturnering. Det Handicap behøver ikke at være det, som er beskrevet i Fortolkning 3.3b(4)/1, som er Spillehandicappet (som defineret i Handicapreglerne). Mulighederne er Handicap (decimaltal), Spillehandicap (tildelte slag) eller Justeret Handicap (justering i tildelte slag). Hvis der ikke er vedtaget en politik, er det Spillehandicappet, der skal påføres spillerens scorekort i henhold til Fortolkning 3.3b(4)/1.

Tilføjet 4/2021.

DGU kommentar: DGU har den 9.4. 2021 indført en politik, der betyder, at scorekortet skal påføres det korrekte Spillehandicap, eller det Handicap, der udløser dette korrekte Spillehandicap.