Afklaring til Fortolkning 3.3b(4)/2, der oprindeligt lyder således:

Spiller ikke fritaget for straf, når Komitéen udleverer et scorekort med et forkert Handicap.
Hvis Komitéen udstyrer spillere med scorekort, der indeholder deres Handicap, skal hver spiller sørge for, at det rigtige Handicap vises på scorekortet, før det afleveres.
Komitéen vælger for eksempel som en hjælp at udlevere fortrykte scorekort, som indeholder dato og hver spillers navn og Handicap.
Hvis et sådant scorekort fejlagtigt viser en spillers Handicap, der er højere end det faktisk er, og dette påvirker antallet af slag, der modtages, er spilleren diskvalificeret i henhold til Regel 3.3b(4), hvis spilleren ikke retter fejlen, før scorekortet afleveres.

Afklaringen lyder:
Spiller kan undtages fra straf, når Komitéen udleverer et scorekort med et forkert Handicap.
Indtil videre kan et nationalt forbund (som defineret i Handicapreglerne) indføre en politik, der ændrer bestemmelserne i Fortolkning 3.3b(4)/2. En sådan politik medfører, at hvis en Komité udleverer et scorekort med et forkert Handicap til en spiller, og fejlen ikke rettes, inden spilleren afleverer scorekortet, betragtes det som en administrativ fejl fra Komitéens side. Det betyder, at spilleren ikke straffes, hvis det forkerte Handicap på scorekortet er det, som blev udleveret af Komitéen. Der er ingen tidsgrænse for at rette fejlen.

Tilføjet 4/2021.

DGU kommentar: DGU har indført denne politik pr. 9.4. 2021, således at en spiller undtages fra straf, når Komitéen udleverer et scorekort med et forkert Handicap. For betydning af “Handicap” henvises til C-F-3.3b(4)/1.