Linje til punkt på modsatte side må ikke krydse et andet baneområde:

Hvis Standard lokalregel B-2 er indført (tilladt at droppe på modsat side af rødt strafområde), må spilleren ikke bruge denne mulighed, hvis den lige linje mellem stedet, hvor bolden sidst krydsede grænsen til strafområdet og punktet på den modsatte side, går igennem et område uden for strafområdet. (Tilføjet 12/2018).