Hvordan Undtagelse 2 til Regel 11.1b anvendes:

Undtagelse 2 til Regel 11.1b skal anvendes efter standarden “kendsgerning eller så godt som sikkert”. Hvis det derfor er “en kendsgerning” eller der er tydeligt bevis for, at bolden, som blev spillet fra greenen, tilfældigt rammer en person, et dyr eller en flytbar forhindring på greenen, tæller slaget ikke. (Tilføjet 12/2018)