Hvad er det?

“Bruge bold som bagstopper” (EN: backstopping) er den almindelige måde at beskrive følgende situation i slagspil:

En spiller efterlader, uden aftaler med andre spillere, sin bold på greenen tæt på hullet i en position, hvor en anden spiller, som skal spille ind fra uden for greenen, kunne få en fordel, hvis bolden ramte den bold, som lå stille.
Da der ikke er nogen aftale om at lade bolden ligge til hjælp for den anden spiller, er der ingen overtrædelse af Reglerne – se Regel 15.3a.

Men R&A og USGA har det synspunkt, at det at kunne bruge en bold som bagstopper, ikke tager hensyn til alle andre spillere i turneringen, og at det kan give spilleren med “bagstopperen” en fordel over for disse spillere.

Som konsekvens heraf udtaler R&A og USGA disse råd til spillere og forslag til bedste praksis:

  • I slagspil inkluderer turneringen alle spillere, og fordi hver spiller i turneringen ikke kan være til stede for at beskytte egne interesser, er det at beskytte feltet et vigtigt ansvar, som alle spillere i turneringen deler.
  • I slagspil bør begge spillere derfor sikre at få markeret og løftet den spillers bold, som er tæt på hullet og med rimelighed kan være til hjælp for en anden spiller, der skal til at spille uden for greenen og før denne udfører sit slag.
  • Hvis alle spillere følger denne bedste praksis, sikrer det beskyttelse af alles interesser i turneringen.

(Tilføjet 1/2020)

DGU kommentar: R&A og USGA anerkender, at en bold ikke “med rimelighed” kan anses for at være til hjælp, når der er tale om indspil fra en “betydelig” afstand.
Anbefalingen går på situationer omkring greenen, hvor alle spillere har en mulighed for at leve op til denne anbefaling – og bør gøre det. Så når vi er samlet i nærheden af greenen og nogen skal chippe ind, nogen skal spille ud af en greenbunker, osv.- så skal vi markere og løfte, hvis der kan være hjælp fra en anden bold.