Rådgiver må ikke bevidst stå bag spiller:

Hvis en rådgiver bevidst står bag en spiller, når denne begynder at indtage sin stance, og spilleren beder om eller tillader, at rådgiveren gør dette, får spilleren den generelle straf efter Regel 10.2b(4) – se Regel 1.3c(1), første underpunkt.

Hvis spilleren ikke bad om eller autoriserede rådgiveren til at stå på det sted, men ved at dette ikke er tilladt og ikke tager rimelige skridt til at forhindre dette, får spilleren den generelle straf efter Regel 10.2b(4) – se Regel 1.3c(1), andet underpunkt. (Tilføjet 12/2018)