Amatørreglerne

Som godkendt af R&A Rules Limited og United States Golf Association

I henhold til Dansk Golf Unions vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The R&A fastsatte Amatørregler.

Det følgende er Dansk Golf Unions gengivelse af disse Regler, tillempet efter danske forhold.

Forord – Til Amatørreglerne

Amatørisme i sport er meget mindre udbredt i dag end tidligere. Dog mener R&A og USGA fortsat, at skelnen mellem amatør og professionel golf bør opretholdes.

Amatør golf har to væsentlige kendetegn, og det er sjældent i sport at disse kombineres:

  1. Reglerne for spillet foregår gennem selvregulering; og
  2. den har et effektivt handicapsystem der gør det muligt for enhver spiller at konkurrere på lige vilkår med enhver anden spiller

Disse kendetegn er en del af amatørspillets store appel, men i kombination åbner de for muligheden for, at ukontrollerede økonomiske incitamenter kan føre til alt for stort pres på spillerens integritet, som til gengæld, kan vise sig ødelæggende for spillet som helhed

Gennem hensigtsmæssige begrænsninger og restriktioner, har Amatørreglerne til hensigt at opmuntre amatørgolfspilleren til at fokusere på spillets udfordringer og konkurrenceånd, snarere end på nogen økonomisk gevinst.

Når det er sagt, anerkender amatørkodeksen behovet for at opmuntre unge talentfulde golfspillere, der kan have brug for støtte fra eksterne kilder til
at hjælpe med deres udvikling. I den seneste tid, er reglerne blevet lempet betydeligt for at skabe en større mulighed for at udvikle spillere til at nå deres fulde potentiale gennem modtagelse af bistand (økonomisk eller på anden måde), som kontrolleres af den relevante bestemmende myndighed.

I det seneste kodeks, er Reglen om præmiepenge blevet revideret for at gøre det lettere for amatørgolfspillere at støtte værdige velgørende formål. R&A og USGA forventer at Amatørreglerne vil fortsætte med at udvikle sig, men forbliver dedikeret til at bevare amatørkodeksen for de millioner af golfspillere, der nyder golf alene for den udfordring som banen, deres medgolfere og selve spillet præsenterer.

F Keith Andrews William W Gist IV
Formand Amatørkomiteen Formand Amatørkomiteen
R&A Rules Limited United States Golf Association

September 2015

Indledning

R&A og USGA forbeholder sig ret til at ændre Amatørreglerne og, når som helst, fastsætte eller ændre fortolkningen af Amatørreglerne.

I Amatørreglerne er det underforstået, at kønnet, der anvendes i forbindelse med en person, omfatter begge køn.

Definitioner
Definitionerne står i alfabetisk orden, og i selve Reglerne er definerede udtryk skrevet i kursiv.

Amatørgolfspiller
Uanset om han spiller konkurrencemæssigt eller rekreativt, er en ”amatørgolfspiller” en person, der spiller golf for de udfordringer spillet byder på, og ikke som profession eller for økonomisk udbytte.

Bestemmende myndighed
Den ”bestemmende myndighed” vedrørende administration af Amatørreglerne i et land er den nationale union i det land. Dansk Golf Union (DGU) er bestemmende myndighed vedrørende Amatørreglerne i Danmark.

Detailsalgsværdi
”Detailsalgsværdien” af en præmie er den pris, til hvilken præmien generelt kan erhverves i detailledet på tidspunktet for tildelingen.

Dygtighed eller anseelse i golf
Det påhviler Dansk Golf Union at afgøre, om den enkelte amatørgolfspiller har dygtighed eller anseelse i golf.

Normalt anses en amatørgolfspiller kun for at være dygtig i golf, såfremt han har spillet på landsholdet.

Anseelse i golf opnås kun gennem dygtighed i golf, og sådan anseelse anses for at fortsætte fem år efter, at spilleren sidst spillede på landsholdet.

Gavekort
Et ”gavekort” er et præmiebevis eller lignende, godkendt af Komitéen, der er ansvarlig for en turnering, til køb af varer eller ydelser i en golfprofessionels butik, en golfklub eller i et andet detailled.

Hædersgave
Til forskel fra turneringspræmier er en ”hædersgave” anerkendelse af en bemærkelsesværdig præstation eller indsats for golfsporten. En hædersgave må ikke være en pengegave.

Juniorgolfspiller
En ”juniorgolfspiller” er en amatørgolfspiller, der ikke er fyldt 18 år i kalenderåret forud for begivenheden.

R&A
”R&A” betyder R&A Rules Limited

Regel eller Regler
Begrebet ”Regel” eller ”Regler” henviser til Amatørreglerne og deres fortolkning jf. ”Decisions on the Rules of Amateur Status”.

Symbolsk præmie
En ”symbolsk præmie” er et trofæ lavet af guld, sølv, keramik, glas eller lignende med varig og tydelig inskription.

Undervisning
”Undervisning” omfatter undervisning i golfspillets fysiske aspekter, dvs. at svinge en golfkølle og at ramme en golfbold.

Note: Undervisning omfatter ikke undervisning i spillets psykologiske aspekter eller etiketten eller Golfreglerne.