Q: Må et strafområde markeres med en enkelt pæl i midten og/eller alene en beskrivelse af kanten – fx vandspejlet i en sø, overgangen fra kultiveret jord til græs, eller “høj rough” og lignende?

A: Nej
Selve kanten af et strafområde skal markeres tydeligt ved hjælp af maling og/eller pæle, så der ikke er nogen tvivl for spillerne. Kun klart definerede grænser som fx fairwaykanten, et stengærde, mur eller lignende bør bruges som grænse alene ved beskrivelse.

R&A bruger også store områder med lava og/eller ørken med klare grænser som eksempler på strafområder som kan beskrives uden at blive markeret.

Et ønske om at spare pæle og/eller arbejde ifbm. klipning er ikke tilstrækkeligt til at undvære at markere et strafområde.

Se mere i Kapitel 2C