Q:
Vi har et mobilt vandingsanlæg, der består af en sprinkler og en slangevogn, som langsomt vikler slangen op under vanding, og dermed trækker sprinkleren til sig, så et langt stykke fairway bliver vandet. Hvordan skal vi behandle denne forhindring?

A:
Der kan indføres en lokalregel – en modificeret version af F-22:
Kort version:
Vandingsanlæg med slanger/sprinkler er flytbare forhindringer, hvis de er let flytbare, og ellers ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 16.1. Dog modificeres 16.1b til også at tillade lempelse i et strafområde, men da skal lempelse ske i strafområdet.
Hvis en spillers bold rammer en midlertidig hævet slange eller tilhørende vogn, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået.
Se opslag i klubhus for nærmere beskrivelse.

Lang version:
“Midlertidige slanger og sprinklere til vanding (og måtter, der dækker, eller pæle der støtter dem) er forhindringer:

1. Hvis de er let flytbare, er de flytbare forhindringer, og en spiller må fjerne dem uden straf efter Regel 15.2.
2. Ellers er de ikke-flytbare forhindringer, hvorfra spilleren må tage lempelse uden straf som følger:

(a) Bold i det generelle område eller i bunker. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1.
(b) Bold i strafområde. Regel 16.1b modificeres for at give spilleren den ekstra mulighed for at tage lempelse uden straf for gene fra disse ikke-flytbare forhindringer i et strafområde ved at droppe en bold og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i strafområdet.
Størrelse på lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde, men med disse begrænsninger:

  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Skal være i strafområdet, hvor bolden kom til at ligge stille,
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Der skal være fuld lempelse fra al gene fra den ikke-flytbare forhindring.

3. Hvis en spillers bold rammer en midlertidig hævet slange eller tilhørende vogn, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal gøre).
4. Græsdækkede, midlertidige slanger i det generelle område er areal under reparation, selvom de ikke er markeret. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1.