2G

Definitionen af “område med spilleforbud” fastslår, at det er en del af banen, hvor Komitéen ønsker at forbyde spil. Områder med spilleforbud skal defineres som enten et unormalt baneforhold eller et strafområde og kan omfatte hele området eller kun en del af det.

(1) Hvad kan markeres som et område med spilleforbud

Komitéen kan definere hele eller en del af et unormalt baneforhold eller et strafområde som et område med spilleforbud af enhver grund. Nogle almindelige grunde er:

  • At beskytte dyreliv, dyreområder og miljøfølsomme områder.
  • At forhindre skader på unge træer, blomsterbede, områder til græstørv, rehabiliterede områder eller andre beplantede områder.
  • At beskytte spillere mod fare.
  • At beskytte steder af historisk eller kulturel interesse.

Når det besluttes, hvorvidt et område med spilleforbud skal markeres som et unormalt baneforhold eller et strafområde, bør Komitéen overveje, hvilken type område der markeres, og om det vil være hensigtsmæssigt for spilleren at kunne tage lempelse med eller uden straf fra området. For eksempel:

  • Hvis området indeholder et vandområde som en å, en sø eller et vådområde, skal det markeres som et strafområde.
  • For et lille område med sjældne planter tæt på en green kan det være hensigtsmæssigt at markere området som et unormalt baneforhold.
  • Hvis et stort område af klitter ved siden af et hul er miljøfølsomt, er det for generøst at markere hele området som et unormalt baneforhold, og det skal derfor markeres som et strafområde.

Når en bane ligger ved siden af privatejede ejendomme (f.eks. boliger eller landbrugsarealer), bør Komitéen normalt markere de områder, der ikke er en del af banen, som out of bounds. Hvis det ønskes, at en spiller forbydes at stå i et område udenfor banen for at spille en bold, der er på banen, kan området markeres som et område med spilleforbud (se Standard lokalregel E-9).

(2) Sådan markerer du et område med spilleforbud

Komitéen bør definere grænsen til et område med spilleforbud med en linje eller pæle for at afklare, om området ligger inden for et unormalt baneforhold eller et strafområde. Hertil kommer, at linjen eller pælene (eller toppen af disse pæle) også skal identificere, at det er et område med spilleforbud.

Der er ingen specifik farve for pæle og linjer, der skal bruges til at markere områder med spilleforbud, men følgende anbefales:

  • Strafområde med spilleforbud – Røde eller gule pæle med grønne toppe.
  • Unormalt baneforhold med spilleforbud – hvide eller blå pæle med grønne toppe (det bør være blå pæle med grøn top i DK, DGU).

Miljøfølsomme områder kan være fysisk beskyttede for at forhindre spillere i at komme ind i området (fx med hegn, advarselsskilte og lignende). Komitéen kan også i et Kodeks for god opførsel angive, hvad straffen er for en spiller, der bevæger sig ind i et sådant område for at hente en bold eller af andre grunde.