6A

Inden starten af runden skal spillerne have alle de oplysninger, de har brug for til at kunne spille banen efter Reglerne.

I slagspil skal hver spiller have et scorekort, og i netto-turneringer som Stableford, Maksimum Score eller Four-Ball, bør dette indeholde slagtildelingen som fastsat af Komitéen.

Har Komitéen udarbejdet yderligere dokumenter, skal de gøre dem tilgængelige for spillerne før runden, og om muligt før spillerne ankommer til første tee, så de har rimelig tid til at læse dem. Disse kan omfatte:

  • Lokalregler.
  • Retningslinjer for spilletempo.
  • Kodeks for god opførsel.
  • Evakueringsplan.

Afhængigt af tilgængelige ressourcer kan Komitéen vælge at gøre dokumenterne tilgængelige på et specifikt sted, hvor spillerne kan læse dem, f.eks. på en opslagstavle eller via digital kommunikation. Ellers kan de udleveres til spillerne, før de starter deres runde.

Når ressourcerne tillader det, bør Komitéen have en starter ved startområdet for at sikre, at spillerne har alle de oplysninger, de har brug for, og at de begynder til tiden.

Når det er tid til at starte gruppen, skal starteren starte den første spiller på det fastsatte tidspunkt. Hvis dette ikke er muligt på grund af gruppen foran (såsom hvis de er forsinket af en søgning), skal det faktiske starttidspunkt noteres, så Komitéen kan bruge disse oplysninger, når de anvender en tidsplan for spilletempo.

Komitéen bør anvende en konsekvent metode til håndtering af situationer, hvor spillere kan blive forsinkede ved ankomst til første tee. Dette kan omfatte at have komitémedlemmer eller andre til at forsøge at finde de manglende spillere eller have en nedtælling foran andre spillere, der er til stede, så det er klart for alle, når spilleren er forsinket. Det er god praksis at have et ur indstillet til den officielle tid tæt ved tee, og for alle dommere at sætte deres ure til samme tid.