B6

(1) Banevedligeholdelse i løbet af runde

Selvom det er bedst at have al vedligeholdelse på banen færdig før den første gruppe når frem til hvert hul for at sikre, at alle spillere har samme forhold, når de spiller banen, er det nogle gange ikke muligt. Når vedligeholdelse, såsom klipning af greens, fairways eller rough, eller rivning af bunkere, finder sted i løbet af en runde, gælder resultaterne af turneringen.

Selvom Komitéen bør forsøge at markere alle områder, der bør markeres som areal under reparation, før turneringen begynder, vil der være tidspunkter, hvor områder ikke bliver bemærket, før spillet er begyndt. Der vil også være tidspunkter, hvor vejr, køretøjer, spillere eller tilskuere kan medføre yderligere skader af banen under spillet. I disse tilfælde kan Komitéen beslutte at markere områderne som areal under reparation. Beslutningen om at markere et område skal foretages, uanset om en spiller allerede har spillet fra dette område.

(2) Valg af hulplaceringer og teesteder

I en slagspilsturnering bør alle spillere spille banen med teestedsmarkeringer og huller, placeret på samme steder. Komitéen bør undgå at flytte nogen teestedsmarkeringer eller huller efter grupper har spillet et hul, men der kan være situationer, hvor dette ikke kan undgås, eller hvor de flyttes af en anden person ved en fejltagelse.

a. Teesteder bliver ubrugelige efter start af runden

Hvis et teested bliver dækket af midlertidigt vand eller af en eller anden grund ikke kan bruges efter at runden er startet, kan Komitéen afbryde spillet eller flytte teestedet, hvis dette kan ske uden at give nogen spiller en betydelig fordel eller ulempe.

b. Teestedsmarkeringer eller hul flyttet

Hvis teestedsmarkeringer eller hullet flyttes af banepersonalet, eller hvis teestedsmarkeringer flyttes af en spiller eller en anden, skal Komitéen afgøre, om nogen spillere har fået betydelig fordel eller ulempe. I så fald skal runden normalt erklæres ugyldig. Hvis banen ikke er ændret væsentligt, og ingen spiller har fået en betydelig fordel eller ulempe, kan Komitéen vælge at lade runden tælle.

c. Flytning af hullet på grund af positionens sværhedsgrad

Hvis det i slagspil viser sig under en runde, at et hul er placeret således, at bolden ikke kan stoppe tæt ved hullet på grund af for stor hældning, hvilket samtidig har resulteret i, at flere spillere bruger et ekstra stort antal putts, har Komitéen flere muligheder.

Komitéen bør overveje alle faktorer, herunder hvor svær placeringen er, hvor mange spillere, der har afsluttet spillet af hullet, og hvor hullet hører hjemme i runden, og foretage de handlinger, som den anser for at være den mest fair for alle spillere. For eksempel:

  • Fortsætte spillet med hulplaceringen uændret, idet betingelserne anses for de samme for alle spillere i turneringen.
  • Beholde hullet på samme placering, men tage nogle forholdsregler for at forbedre situationen, såsom vanding af greenen mellem grupper.
  • Erklære runden ugyldig, og få alle spillere til at starte runden igen med hullet på ny placering.
  • Afbryde spillet, omplacere hullet og få spillerne, der har spillet hullet, til at spille hullet igen efter afslutning af deres runde. Resultatet for hullet for disse spillere er det resultat, der er opnået, efter at hullet er blevet omplaceret.
  • Få alle spillere til at se bort fra deres score på det pågældende hul og spille et ekstra hul (uanset om det er på turneringsbanen eller andetsteds), tællende som deres score for hullet.

De sidste to muligheder bør kun bruges under ekstreme omstændigheder, fordi de ændrer runden for nogle eller alle spillere.

I hulspil kan Komitéen flytte hullet mellem matcherne.

d. Flytning af hul, efter at en bold allerede er spillet ind på greenen nær hullet

Hvis en bold er på greenen, og hullet er beskadiget, skal Komitéen forsøge at reparere hullet, så det er i overensstemmelse med definitionen af “hul”. Hvis dette ikke er muligt, kan spillerne færdiggøre hullet med hullet i dets beskadigede tilstand. Komitéen kan herefter vurdere, om det er nødvendigt at flytte hullet, før næste gruppe spiller hullet, hvis det for eksempel vurderes, at hullets tilstand vil forværres under spillet. Hvis det skal flyttes, bør det flyttes til en lignende placering så tæt på som muligt, således at spillerene præsenteres for den samme udfordring, som den oprindelige placering.

Komitéen kan dog flytte hullet til en nærliggende og lignende placering, hvis hullet ikke kan repareres tilstrækkeligt til, at gruppen kan afslutte hullet på korrekt vis, og flytningen er nødvendig for en reel afvikling af spillet. Hvis dette sker inden spillerne i gruppen har afsluttet hullet, bør Komitéen kræve, at enhver spiller, hvis bold er på greenen, omplacerer sin bold til en position, der kan sammenlignes med den, som det tidligere slag oprindeligt havde givet spilleren. For en bold, der ligger uden for greenen, bør Komitéen kræve, at bolden spilles som den ligger.