6D

Hvis der er indført retningslinjer for spilletempo for en turnering, er det vigtigt, at Komitéen forstår og aktivt håndhæver retningslinjerne for at sikre, at spillerne overholder retningslinjerne.

For mere information og eksempler på retningslinjer henvises til Standard lokalregler, Afsnit 8K.