6E

(1) Omgående og almindelig afbrydelse af spillet

Der er to typer afbrydelser af spillet, som en Komité kan iværksætte, hver med forskellige krav til, hvornår spillerne skal stoppe spillet (se Regel 5.7b).

  • Omgående afbrydelse (f.eks. når der er overhængende fare). Hvis Komitéen erklærer omgående afbrydelse af spillet, skal alle spillere stoppe med at spille med det samme og må ikke udføre yderligere slag, før Komitéen genoptager spillet.
  • Almindelig afbrydelse (f.eks. for mørke eller uspillelig bane). Hvis komiteen afbryder spillet af almindelige årsager, så afhænger det, der skal ske efterfølgende af, om en gruppe er mellem to huller eller spiller et hul.

Komitéen bør anvende en særskilt metode til at fortælle spillerne om en omgående afbrydelse, der er forskellig fra den, der anvendes til en almindelig afbrydelse. De signaler, der bruges, skal meddeles spillerne i lokalreglerne.

Se Standard lokalregel J-1 – Metoder til afbrydelse og genoptagelse af spillet

Når spillet er afbrudt, skal Komitéen vurdere, om spillerne skal forblive på banen eller føres til klubhuset.

Uanset om en afbrydelse er omgående eller almindelig , bør Komitéen genoptage spillet, når det er muligt at gøre det. Spillere genoptager spillet fra, hvor de stoppede (se Regel 5.7c).

(2) At beslutte, hvornår spillet skal afbrydes og genoptages

At beslutte, hvornår spillet skal afbrydes og derefter genoptages, kan være vanskelige beslutninger for en Komité. En Komité bør tage følgende retningslinjer i betragtning:

a. Lyn

Komitéen bør bruge alle de midler, den har til rådighed for at afgøre, om der er fare for lynnedslag og foretage de handlinger, som den mener er passende. Spillere har også lov til at afbryde spillet, når de mener, at der er fare for lynnedslag (se Regel 5.7a).

Når komiteen konkluderer, at der ikke er nogen yderligere fare for lynnedslag, og beordrer spillet genoptaget, skal spillerne genoptage spillet. Se Fortolkning 5.7c/1 for, hvad der kan gøres, hvis en spiller nægter at starte, fordi denne føler, at der stadig er fare for lynnedslag.

b. Sigtbarhed

Hvis landingsområder ikke længere er synlige for spillerne (for eksempel på grund af tåge eller mørke), anbefales det at spillet afbrydes. På samme måde bør spillet afbrydes, hvis spillerne ikke er i stand til at læse spillelinjer på en greenen på grund af manglende sigtbarhed.

c. Midlertidigt Vand

Hvis hele området omkring et hul er dækket af midlertidigt vand, og det ikke kan fjernes, skal banen betragtes som uspillelig, og Komitéen skal afbryde spillet i henhold til Regel 5.7.

I hulspil, hvis det midlertidige vand omkring hullet ikke kan fjernes, kan Komitéen afbryde spillet eller flytte hullet.

d. Vind

Hvis flere bolde flyttes af vinden, kan der være en grund til at afbryde spillet, men er det kun en eller to bolde, der bevæger sig på grund af vinden på en green, ville det normalt ikke begrunde, at Komitéen afbryder spillet. På greenen er der regler til at hjælpe spillerne med at undgå straf eller mod at få fordele, hvis bolden blæser tættere på hullet eller blive dårligere stillet, hvis bolden blæser længere fra hullet (se Regler 9.3 og 13.1).

Komitéen bør kun overveje at afbryde spillet på grund af vind, hvis der er flere tilfælde med bolde, der flyttes, og der er flere spillere, der har problemer med at genplacere bolden på stedet eller så tæt som muligt på stedet, hvorfra den blev flyttet af vind.

(3) Genoptagelse af spillet

Når spillet skal genoptages efter en afbrydelse, genoptager spillerne spillet fra, hvor de stoppede (se Regel 5.7d).

Komitéen bør overveje følgende:

  • Hvis spillerne blev evakueret fra banen, skal spillerne have tid til at varme op, inden de genoptager spillet.
  • Hvis øvelsesområderne blev lukket under afbrydelsen, skal de genåbnes for at give spillerne tilstrækkelig tid til at gøre sig klar til at spille.
  • Sådan får du spillerne tilbage til deres positioner på banen.
  • Hvordan du sikrer, at alle spillere er tilbage på plads, inden du genoptager spillet. Dette kan omfatte at have medlemmer af KOmitéen i position til at observere og rapportere, når alle spillere er kommet frem.

(4) Om at annullere runde

a. Hulspil

En match bør ikke annulleres, når spillet er begyndt, da begge spillere i en match spiller på samme betingelser, uden at den ene har en fordel over for den anden.

Hvis spillerne holder op med at spille efter aftale, som tilladt i Regel 5.7a, eller Komitéen mener, at forholdene er af en sådan karakter, at spillet skal afbrydes, skal kampen fortsætte fra, hvor den blev afbrudt.

I en holdkonkurrence skal turneringsbetingelserne præcisere, hvordan afsluttede og ikke-afsluttede matcher behandles (se Afsnit 5A (4)), hvis nogle matcher er afsluttet, mens andre ikke kan afsluttes på dagen på grund af dårligt lys eller vejr. For eksempel:

  • Resultatet af de afsluttede matcher er endeligt, og ikke-afsluttede matcher skal fortsættes eller spilles på et senere tidspunkt,
  • Alle matcher skal spilles om, og hvert hold kan frit ændre sit oprindelige hold, eller
  • Alle matcher, der ikke kan gennemføres, anses for halverede.

b. Slagspil

I slagspil er der ingen vejledning for, hvornår en Komité bør annullere en runde. Den rette beslutning afhænger af omstændighederne i hvert enkelt tilfælde og overlades til Komitéens bedømmelse.

En runde bør kun annulleres i tilfælde, hvor det ville være meget uretfærdigt ikke at annullere den. For eksempel ville det være rimeligt at annullere en runde, hvis et lille antal spillere starter en runde under ekstremt dårlige vejrforhold, hvor forholdene forværres senere, og spil resten af den dag er umuligt, men hvor vejret forudses at blive væsentligt bedre, når spillet genoptages næste dag.

Når en runde annulleres, bliver alle scores og straffe under den pågældende runde annulleret. Det ville normalt også indebære enhver diskvalifikationsstraf, men hvis en spiller er diskvalificeret for alvorlig, dårlig opførsel (se Regel 1.2) eller for overtrædelse af Kodeks for god opførsel, bør denne diskvalifikation ikke annulleres.

(5) Spiller nægter at starte eller stopper spillet på grund af vejrforholdene

Hvis en spiller på grund af dårligt vejr nægter at starte på det tidspunkt, der er fastsat af Komitéen eller stopper spillet i løbet af runden, og Komitéen senere annullerer den runde, får spilleren ingen straf, da alle straffe i en annulleret runde bliver annulleret.

(6) Fjernelse af midlertidigt vand eller løse naturgenstande fra greenen

Hvis midlertidigt vand, sand, blade eller andre løse naturgenstande ophobes på en green i løbet af en runde, kan Komitéen gøre, hvad der er nødvendigt for at udbedre forholdet, f.eks. ved at bruge en svaber eller ved at børste eller blæse greenen ren. Det er ikke nødvendigt for Komitéen at afbryde spillet for at foretage disse handlinger.

I sådanne tilfælde kan Komitéen om nødvendigt få hjælp fra spillerne til at fjerne de løse naturgenstande eller sand. En spiller er imidlertid i strid med Regel 8.1, hvis spilleren fjerner midlertidigt vand på spillelinjen uden Komitéens tilladelse.

En Komité kan vedtage retningslinjer, der præciserer, hvilke handlinger der anses for passende for et Komitémedlem, en person udpeget af Komitéen (f.eks. en greenkeeper) eller spillere, i forbindelse med at fjerne midlertidigt vand på greenen.

Se Standard lokalregel J-2: Standard lokalregel for at tillade at fjerne midlertidigt vand på greenen med en svaber.

(7) Match startet i uvidenhed om, at banen er lukket

Hvis spillerne starter en match, når banen er lukket, og Komitéen derefter hører om deres handling, skal matchen spilles om i sin helhed, da spil på den lukkede bane anses for ugyldig.