6G

(1) Fastsætte cuts og oprette nye grupper

For en turnering, der spilles over flere runder, kan turneringsbetingelserne angive, at:

 • Spillere bliver omgrupperet til senere runder, baseret på deres samlede score indtil da.
 • Størrelsen af feltet reduceres til sidste runde eller runder (kaldes ofte “cut”).

I begge tilfælde bør Komitéen oprette nye grupperinger og offentliggøre dem. Det er sædvanligt for spillerne med de højeste scores at starte først, og spillerne med de laveste scores at starte sidst, selvom Komitéen kan vælge at ændre denne rækkefølge.

Komitéen kan vælge, hvordan man omgrupperer spillere, der slutter med samme samlede score. Eksempelvis kan Komitéen beslutte, at den første spiller, der noteres med en bestemt score, modtager en senere starttid end dem, der senere afslutter runden med samme score.

Hvis to teesteder skal bruges til senere runder (for eksempel starter halvdelen af feltet på det første hul og den anden halvdel starter på det tiende hul), kan Komitéen beslutte at arrangere grupperne således, at spillerne med de højeste scores starter sidst på den ene side (såsom fra 10. tee), og spillerne med de laveste scores starter sidst på den anden side (såsom fra 1. tee). Dette resulterer i, at spillerne i midten af feltet er de første til at starte på hver tee.

På R&A’s hjemmeside, randa.org, kan man finde detaljer om, hvilken indflydelse anvendelsen af straffe efter undtagelsen til Regel 3.3b(3) bør have på en cut-linje eller en startorden i hulspil, efter at den er lavet.

(2) Håndtering af tilbagetrækning og diskvalifikationer i hulspil

Hvis en spiller i hulspil trækker sig eller diskvalificeres fra turneringen før starten af dennes første match, og Komitéen ikke har præciseret i turneringsbetingelserne, hvordan en sådan situation behandles, er Komitéens muligheder som følger:

 • Automatisk erklære spillerens næste modstander som vinder, eller
 • Hvis spilleren trækker sig før sin match i første runde:
  • Foretage en ny hulspilslodtrækning, hvis tiden tillader det, eller
  • Udskifte spilleren med en spiller fra reservelisten, eller
  • Erstatte spilleren med den spiller, der nu ligger øverst i slagspilskvalifikationen, hvis spillerne har kvalificeret gennem slagspil til hulspilsturneringen,

Hvis spilleren trækker sig eller diskvalificeres efter spillerens første eller efterfølgende match, kan Komitéen:

 • Automatisk erklære spillerens næste modstander som vinder, eller
 • Kræve, at alle spillere, som er elimineret af spilleren i hulspil, spiller omspil om spillerens position.

Hvis begge finalister i en hulspilsturnering diskvalificeres, kan Komitéen beslutte at afslutte turneringen uden en vinder. Alternativt kan Komitéen vælge at få de besejrede semifinalister til at spille en match for at bestemme vinderen af konkurrencen.

Hvis en spiller i en hulspilsturnering diskvalificeres, bør spilleren stadig have ret til den præmie, som spilleren tidligere har vundet i turneringen, for eksempel for at vinde den slagspilskvalifikationen.

(3) Håndtering af tilbagetrækning og diskvalifikationer i slagspil

Hvis en spiller trækker sig eller diskvalificeres før første runde i en slagspils-turnering (for eksempel på grund af for sen ankomst til start), kan Komitéen erstatte spilleren med en anden spiller, der ikke aktuelt er i feltet (fra reservelisten), hvis der er en spiller tilgængelig. Hvis spilleren er startet på sin første runde, bør spilleren ikke erstattes.

(4) Kvalifikation til hulspil

Når slagspilskvalifikation bruges til at bestemme sammensætningen i hulspil, kan Komitéen vælge at håndtere spilleres lige resultater til forskellige positioner ved lodtrækning, eller ved at sammenligne scorekort (matematisk metode) eller omspil. Dette skal specificeres i turneringsbetingelserne.

(5) Anvendelse af forkert handicap påvirker sammensætningen af matcherne

Hvis Komitéen i en slagspilskvalifikation til en hulspilsturnering, beregner eller anvender et forkert handicap for spilleren, og dette resulterer i en forkert sammensætning, bør Komitéen behandle sagen på den mest fair måde. Komitéen bør overveje at ændre sammensætningen og annullere de matcher, der er berørt af fejlen.

Hvis fejlen opdages, efter at anden runde af hulspilsturneringen er startet, er det for sent at rette sammensætningen.