7B

Som beskrevet i Afsnit 5A(7) er det vigtigt for Komitéen i turneringsbetingelserne at præcisere, hvornår og hvordan resultatet af turneringen betragtes som endeligt, da dette vil påvirke, hvordan Komitéen skal afgøre eventuelle regelspørgsmål, der opstår efter at spillet er afsluttet i både hulspil og slagspil (se Regel 20).

Komitéen bør sikre, at den opfylder sit ansvar med at gøre resultaterne af en hulspils- eller slagspilsturnering endelige i overensstemmelse med turneringsbetingelserne. For eksempel:

  • Hvis resultatet af en match bliver betragtet som endeligt, når Komitéen har annonceret det på den officielle resultattavle, bør Komitéen sikre, at dette bliver gjort så hurtigt som muligt.
  • Hvis der er regelspørgsmål, der kan påvirke resultatet af slagspilsturneringen, bør Komitéen afgøre disse spørgsmål først, selvom det betyder forsinkelse af afslutningen på turneringen og annonceringen af vinderne.