C-1 Bestemmelse af grænsen til en bunker

Formål. Når det kan være svært at bestemme grænsen til en bunker på grund af slid, eller når grænsen til bunkere blander sig med sandområder, der er i det generelle område eller i et strafområde, er Komitéen muligvis nødt til at definere grænsen til bunkeren.
Nogle eksempler på, hvordan disse kan beskrives, er angivet nedenfor:

  • C-1.1 Grænsen til bunkeren [angiv placering og hulnummer, for eksempel til venstre for green på Hul 15] er defineret af ydersiden af de [indsæt farve] pæle i jordhøjde, og pælene selv er inde i bunkeren. Pælene er flytbare forhindringer .
  • C-1.2 Grænsen til bunkeren [angiv placering og hulnummer] er defineret af den [identificer farve] linje, der er malet i sandet,
  • C-1.3 Grænsen til bunkeren til højre for [angiv placering og hulnummer] er defineret af den rende, der er gravet i sandet,
  • C-1.4 Alle områder af sand, der er blevet forberedt (for eksempel revet), anses for at være en del af en bunker.

Se Afsnit 2D og 5B (3) for mere information om bunkere.

C-2 Ændring af status for områder med sand

Formål. Definitionen af “bunker” angiver, at en Komité med en lokalregel kan definere et forberedt område med sand som en del af det generelle område, eller definere et ikke-forberedt område med sand som en bunker.

Standard lokalregel C-2.1

Definere et forberedt område med sand som en del af det generelle område:

“Det forberedte område med sand [detaljerede huller eller steder] er en del af det generelle område og ikke bunkere.”

Standard lokalregel C-2.2

Definition af et ikke-forberedt område med sand, som en bunker:

“Det ikke-forberedte område med sand [detaljér huller eller placeringer] er bunkere, og ikke en del af det generelle område.”

C-3 Præcisering af status for materiale, som ligner sand, men hvor materialet ikke er i en bunker

Formål. Bunkere på en bane indeholder nogle gange materialer, der ligner sand, såsom knuste skaller eller lavastøv. Sådanne materialer behandles som sand, når Regel 12 anvendes. (Se definitionen af “Bunker”

For ensartethedens skyld kan Komitéen ligeledes vælge at behandle sådanne materialer som sand overalt på banen.

Standard lokalregel C-3

“Det [identificér materiale som knuste skaller eller lavastøv], der bruges til at fylde bunkere, behandles som sand både i en bunker og overalt på banen.

Det betyder, at disse materialer ikke er løse naturgenstande. En spiller må ikke forbedre forholdene, der påvirker slaget ved at fjerne disse materialer, undtagen når de er på greenen (se Regel 13.1c(1)).”

C-4 Erklære øvelsesbunkere som en del af det generelle område

Formål. Når bunkere, der bruges til øvelse, er inden for grænserne af banen, mister de ikke som standard deres status som bunkere. Men standen af øvelsesbunkere kan være meget dårlig, da spillere ofte ikke river dem. Hvis Komitéen ønsker at tillade lempelse til spillere, kan bunkeren defineres eller markeres som areal under reparation, hvilket gør den til en del af det generelle område, så spillere får mulighed for at få lempelse uden straf uden for bunkeren.

Standard lokalregel C-4

Øvelsesbunkeren placeret [angiv placering] er areal under reparation, og er en del af det generelle område. Lempelse uden straf er tilgængelig i henhold til Regel 16.1b.”