J-1 Metoder til at afbryde og genoptage spil

Formål. Regel 5.7b kræver, at spillerne stopper med at spille med det samme, hvis Komitéen erklærer omgående afbrydelse af spillet. Komitéen bør anvende en særskilt metode til at fortælle spillerne om en omgående afbrydelse.

Følgende signaler anvendes generelt, og det anbefales, at alle Komitéer benytter disse signaler, hvor det er muligt:

Omgående afbrydelse: Én lang hyletone fra sirenen.

Almindelig afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen.

Genoptagelse af spil: To korte hyletoner fra sirenen.

Standard lokalregel J-1

“En afbrydelse af spil for en farlig situation vil blive signaleret af [indsæt signal, der vil blive brugt]. Alle andre afbrydelser signaleres af [indsæt signal, der vil blive brugt]. I begge tilfælde vil genoptagelse af spillet blive signaleret af [indsæt signal, der skal anvendes]. Se regel 5.7b.”

J-2 Fjernelse af midlertidigt vand

Formål. En Komité kan vedtage en lokalregel, der præciserer, hvilke foranstaltninger der er hensigtsmæssige for et Komitémedlem, en person udpeget af Komitéen (for eksempel en greenkeeper) eller spiller, for at fjerne midlertidigt vand på greenen.

Standard lokalregel J-2

“Hvis en spillers bold ligger på greenen og der er gene fra midlertidigt vand på greenen, må spilleren:

  • Tage lempelse uden straf efter Regel 16.1d, eller
  • Få sin spillelinje svabret.
  • [Få greenen svabret, når en bold ligger lige ved siden af greenen i ethvert baneområde, men kun hvis tilladt af Komitéen.]

En sådan svabring bør ske på tværs af spillelinjen og fortsætte en rimelig afstand forbi hullet (det vil sige mindst en svabers længde) og udføres kun af [angiv, hvem der må udføre dette, for eksempel en greenkeeper].”