L-1 Tilpasning af straf efter Regel 3.3b(2) for manglende spiller- eller markørgodkendelse

Formål. Regel 3.3b(2) pålægger diskvalifikationsstraf, hvis hulscores på scorekortet ikke er godkendt af spiller, markør eller begge.

Men Komitéen kan vælge at ændre straffen til to slag, hvis den synes, at det er mere passende i situationen.

Standard lokalregel L-1

“Regel 3.3b(2) tilpasses på denne måde:

Hvis en spiller afleverer et scorekort, uden at hulscores er godkendt af enten spiller, markør eller begge, får spilleren den generelle straf (to strafslag).

Straffen tillægges sidste hul på spillerens runde.”

L-2 Gøre spiller ansvarlig for handicap på scorekortet

Formål. Regel 3.3b(4) angiver, at der ikke er krav om, at spillerens handicap vises på scorekortet, og at det er Komitéens ansvar at beregne spillerens tildelte slag til turneringen for at kunne beregne spillerens nettoscore.

Men under visse omstændigheder kan det være vanskeligt for Komitéen at beregne spilleres handicaps, hvis Komitéen for eksempel ikke har et computer system til at hjælpe med administrationen af turneringen, og hvor de ikke har adgang til en database med spillernes handicaps.

I sådanne situationer kan Komitéen beslutte at tilpasse Regel 3.3b(4) til, at spillerne skal påføre scorekortet deres handicap. Afhængig af beslutninger for Handicapsystemet i den nationale jurisdiktion, kan det være nødvendigt at specificere, hvilket handicap der skal påføres scorekortet.

Kommentar – DGU beslutning for Danmark: DGU har den 9.4. 2021 indført en politik, der betyder, at scorekortet skal påføres det korrekte Spillehandicap, eller det Handicap, der udløser dette korrekte Spillehandicap.

Standard lokalregel L-2

“Regel 3.3b(4) tilpasses på denne måde:

Spilleren er ansvarlig for at påføre scorekortet sit handicap [Angiv hvilket handicap, der skal vises, for eksempel handicap, spillehandicap, justeret spillehandicap].

Når Komitéen modtager scorekortet fra spilleren ved afslutningen af runden, er Komitéen ansvarlig for:

  • At tælle spillerens score sammen, og
  • Anvende spillerens tildelte slag til at beregne spillerens nettoscore.

Hvis en spiller afleverer et scorekort uden det korrekte handicap:

  • Handicappet på scorekortet er for højt eller handicappet mangler. Hvis det påvirker det antal slag, som spilleren får tildelt, er spilleren diskvalificeret fra handicapturneringen. Hvis det ikke påvirker, er der ingen straf.
  • Handicappet på scorekortet er for lavt. Der er ingen straf, og spillerens nettoscore står fast ved at bruge det lavere handicap, der er påført.”