R&A og USGA er de styrende organer for Amatørreglerne og forbeholder sig ret til at ændre Reglerne på ethvert tidspunkt, og at skrive og ændre fortolkninger til Reglerne på ethvert tidspunkt.

DGU’s Amatør- og Ordensudvalg (A&O) er ansvarlig for at administrere og håndhæve Amatørreglerne inden for deres jurisdiktion, herunder at håndtere sager, der opstår i et andet område, men vedrører en eller flere personer, der bor inden for deres jurisdiktion.

Hvis der er usikkerhed eller tvivl om håndhævelsen af Reglerne, herunder om en person er amatør eller ikke-amatør, har A&O autoritet til at tage den endelige beslutning, men kan også undersøge sagen hos R&A, før der tages en beslutning.

A&Os afgørelse om håndhævelse af Reglerne er endelig, under hensyntagen til den ankeproces, der er beskrevet i vedtægterne for A&O.

Vejledning til Regel 6