Golfreglerne definerer Komitéen som den person eller gruppe, der har ansvaret for en turnering eller banen. Komitèen er afgørende for, at spillet udføres korrekt. Komitéen er ansvarlige for at styre det daglige spil på banen eller for en specifik turnering, og den bør altid handle på en måde, der understøtter Golfreglerne. Denne del af den Officielle Guide til Golfreglerne giver vejledning til Komitéer i at opfylde denne rolle.
Mens mange af en Komités opgaver specifikt drejer sig om at afholde organiserede turneringer, er en anden vigtig del af komitéens opgaver relateret til ansvaret for banen under almindeligt og dagligdags spil.

Komitéens opgaver omfatter underpunkterne 1A-1B, og kan læses i detaljer via menuen.