Da der naturligt vil blive stillet mange spørgsmål til såvel Procedurer for Komitéen, vil DGU her i de underliggende punkter forsøge at svare på disse.

Som udgangspunkt skal et spørgsmål altid søges løst ved at læse selve Procedurer for Komitéen samt DGU’s vejledning hertil. Hvis der stadig er spørgsmål skal klubbens ansvarlige kontaktes for at få et svar.

Klubbens ansvarlige kan kontakte DGU, og skulle spørgsmålet være af en principiel karakter vil svaret blive indført i denne FAQ.

Spørgsmål til selve Golfreglerne følger samme procedurer. Dog skal svar også søges i R&A’s fortolkninger, inden DGU kontaktes. Besøg R&As dokument med oversigt over fortolkninger

Spørgsmål og svar vil blive navngivet i forhold til emnet således at:

 • Spørgsmål til Procedurer for Komitéen starter med et P-
  • Herefter noteres emnet med Afsnitsnummer (fx banemarkeringer i Afsnit 2 eller lokalregler i Afsnit 8) fx 8E-5
  • Hvert FAQ nummereres fortløbende efter en skråstreg fx /1 for første spørgsmål
  • FAQ P-8E-5/1 er 1. spørgsmål til lokalregel 8E-5 i Procedurer for Komitéen
 • Spørgsmål til selve Golfreglerne starter med et R-
  • Herefter regelnummeret fx 8.1
  • Hvert FAQ nummereres fortløbende efter en skråstreg fx /1 for første spørgsmål
  • FAQ R-8.1/1 er 1. spørgsmål til Regel 8.1 som ikke er besvaret i en fortolkning
 • Spørgsmål til fortolkningerne starter med et F-
  • Herefter fortolkningsnummeret fx 8.1a/1
  • Hvert FAQ nummereres fortløbende efter en skråstreg fx /1 for første spørgsmål
  • FAQ F-8.1a/1/1 er 1. spørgsmål til Fortolkning 8.1a/1
 • Spørgsmål til Definitionerne starter med et D-
  • Herefter Definitionens navn*
  • Hvert FAQ nummereres fortløbende efter en skråstreg fx /1 for første spørgsmål
 • Spørgsmål til Udstyrsreglerne starter med et U-
  • Herefter Udstyrsreglens navn – om muligt
  • Hvert FAQ nummereres fortløbende efter en skråstreg fx /1 for første spørgsmål