En lokalregel er en ændring af en Regel eller en ekstra Regel, som Komitéen vedtager til almindeligt spil eller en bestemt turnering. Komitéen er ansvarlig for at beslutte, om der skal vedtages lokalregler og for at sikre, at de er i overensstemmelse med principperne i Afsnit 8. Komitéen skal sørge for, at alle lokalregler er tilgængelige for spillerne, hvad enten det er på scorekortet, et separat ark som uddeles, på en opslagstavle eller klubbens hjemmeside.

Lokalregler, der kan vedtages til almindeligt spil, falder ind i følgende generelle kategorier:

  • Definere banens ydre grænser og andre områder af banen (Afsnit 8A-8D),
  • Definition af særlige lempelsesmuligheder (Afsnit 8E) og
  • Definere unormale baneforhold og integrerede genstande (Afsnit 8F).

Se Afsnit 5C for andre typer lokalregler, der er mere almindeligt brugt til turneringer end for almindeligt spil.