Når turneringen er startet, er Komitéen ansvarlig for at sikre, at spillerne har de oplysninger, der er nødvendige for at spille efter Reglerne og at hjælpe dem med at anvende Reglerne.

Komitéens opgaver i denne periode omfatter underpunkterne 6A- 6G, og kan læses i detaljer via menuen.