De mest etablerede spilleformer som hulspil, slagspil og partner- og holdspil er beskrevet i Reglerne 1 – 25. Dette afsnit beskriver forskellige alternative spilleformer. Detaljerede modifikationer af Reglerne 1-25, der kræves for disse formater, er detaljeret på RandA.org.

Enhver situation, der ikke er dækket af enten Golfreglerne, eller de øvrige tilpasninger for spilleformatet, bør afgøres af Komitéen, som:

  • Bør overveje alle forhold, og
  • Bør behandle situationen på en rimelig, fair og konsistent måde i overensstemmelse med, hvordan lignende situationer behandles efter Reglerne og tilpassede Regler for spilleformatet.

A. Modificeret Stableford

Modificeret Stableford er en form for spil, der giver højere point for godt spil, men også trækker point for dårlig spil. For eksempel tildeles fire point for en birdie, to for en par og minus en for en bogey.

B. Greensome

Greensome er en variation af Foursome, hvor begge partnere spiller fra teestedet, og et af de to teeslag vælges. Den partner, hvis teeslag ikke blev valgt, slår derefter det næste slag, og hvert efterfølgende slag slås i skiftende rækkefølge, indtil bolden er i hullet. Hvis for eksempel teeslaget fra spiller A vælges på det første hul, slår spiller B det næste slag, så slår spiller A og så videre, indtil bolden er i hullet. Begge spillere slår så fra det næste huls teested og processen gentages.

Andre variationer af Greensome omfatter:

  • Pinehurst Foursome, hvor begge spillere slår ud, og så skifter de golfbolde, hvilket betyder spiller A slår spiller B’s bold og spiller B slår spiller A’s bold. Efter andet slag vælger de derefter, hvilken bold de vil fortsætte med at spille, og den bold bliver derefter spillet med skiftende slag, indtil den er i hul.
  • Kinesisk eller St. Andrews Greensome, hvor spillerne bestemmer, inden de starter det første hul på runden, hvilken spiller der skal slå andetslaget på alle ulige nummererede huller, og den anden spiller slår så andetslaget på alle lige nummererede huller. Dette valg af spiller gælder uanset, hvilket teeslag der bruges på dette hul. Hvert efterfølgende slag på et hul laves i skiftende rækkefølge.

C. Scramble

En scramble spilles med to, tre eller fire personers hold. Hver spiller slår fra teestedet på hvert hul, ét af slagene vælges, og alle spillere slår deres andetslag fra dette sted. Et af andetslagene vælges derefter, og alle spillere spiller deres tredje slag fra det sted og så videre, indtil bolden er i hul.

Der er mange variationer på det grundlæggende scrambleformat. Nogle af disse omfatter:

  • En Texas Scramble er en firepersoners scramble, og det kræver normalt, at et minimumsantal teeslag af hvert medlem af holdet, skal bruges i løbet af runden. Nogle former for Texas Scramble kræver, at en spiller spiller sin egen bold hele vejen på hvert par 3 hul.
  • En Florida Scramble (også kendt som Dropout Scramble, Step Aside, Stand Aside, Stand Out) bestemmer, at spilleren, hvis slag er valgt, ikke spiller det næste slag.
  • I en enkeltperson-scramble slår hver spiller to slag, en bold vælges, to slag bliver spillet fra den pågældende placering, en bold vælges igen, to slag bliver spillet fra den pågældende placering, osv. indtil bolden er i hul.

D. Bedste to af fire scorer tæller

Dette er en firepersoners holdbegivenhed, hvor scores fra kun to medlemmer af holdet tæller til holdscoren på hvert hul.