Standard lokalregel F-1: Skyllerender i bunkere – et eksempel:

“Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse må tages efter Regel 16.1c