“Revner i jorden i dele af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, er areal under reparation. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b.
[Men gene eksisterer ikke, hvis revnen kun er til gene for spillerens stance.]”

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Standard lokalregel F-8: Lempelse fra revner i jorden – et eksempel:

“Revner i jorden i dele af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, er areal under reparation. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b.
Men gene eksisterer ikke, hvis revnen kun er til gene for spillerens stance.”

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”