R&A og USGA har udarbejdet Den Officielle Guide til Golfreglerne som en referencebog designet til dem, der er involveret i administrationen af golf på alle niveauer.

Golfreglerne med fortolkninger

Den første del af den trykte udgave af Den Officielle Guide fokuserer på Golfreglerne fra januar 2023. DGU vedligeholder denne del på dansk som en del af R&As platform, som du finder her: https://www.randa.org/da-DK/rog/the-rules-of-golf.

Reglerne suppleres med fortolkninger, som i den trykte engelske udgave “The official Guide to the Rules of Golf” er placeret samlet og umiddelbart efter den Regel, de vedrører, og vises på en hvid baggrund, så de let adskiller sig fra Reglerne. På R&As online platform har Fortolkninger deres egen fane.

Langt de fleste spørgsmål, der opstår på banen, vil kunne besvares med henvisning til Golfreglerne. Det anbefales kraftigt, at der gennemføres en grundig gennemgang af den relevante Regel, inden der henvises til fortolkningerne for vejledning om et bestemt punkt. Fortolkninger er kun til rådighed for dele af Reglerne, der anses for at kræve yderligere præciseringer, som derefter gives som en forklaring og i mange tilfælde ved hjælp af eksempler.

Procedurer for Komitéen (R&A original)

Den anden sektion med titlen “Procedurer for Komitéen” indeholder praktisk vejledning til dem, der er involveret i det daglige spil på golfbaner eller gennemfører turneringer på alle niveauer i spillet. Det er opdelt i vejledning til “almindeligt spil” (når Komitéen ikke gennemfører en turnering) og vejledning til “turneringer”, samtidig med at man erkender, at de to ofte overlapper hinanden.

Procedurer for Komitéen er et kompendium af oplysninger, der tidligere var indeholdt i en række forskellige publikationer, men som nu er blevet samlet for at give en langt mere tilgængelig, brugervenlig vejledning til alle aspekter af regelrelateret golfadministration.

DGU vedligeholder denne del på dansk som en del af R&As platform, som du finder her: https://www.randa.org/da-DK/rog/the-rules-of-golf. Procedurer for Komitéen vedligeholdes ligeledes på dansk i nærværende manual, hvor den suppleres med DGU kommentarer under de enkelte punkter samt uddybende underafsnit – f.eks. under Afsnit 1B – Turneringer og Afsnit 11 – DGU Regel FAQ.

Komitéens rolle, hvordan man markerer og sætter banen op, fastlægger turneringsbetingelserne og lokalreglerne, starter turneringer og indberetter scores, retningslinjer for spilletempo og etableringen af et Kodeks for god opførsel er blot nogle af de emner, der er omfattet af Procedurer for Komitéen. Afsnit 8 i Procedurer for Komitéen indeholder alle Standard lokalregler, som Komitéen kan vedtage for at imødekomme de lokale behov, og giver også vigtig vejledning i indførelsen af lokalregler, som adskiller sig Standard lokalreglerne.

Der er en meget detaljeret indholdsfortegnelse for Procedurer for Komitéen, som skal gøre det muligt for læseren at finde bestemte emner.