Q: Når det er besluttet at fjerne en flagstang inden slaget slåes, må man ikke under slaget sætte flagstangen i for at bremse et for hårdt slået putt. Er beslutningen om at sætte flaget i for at bremse bolden (i modstrid med Regel 11.3), tilstrækkelig til at få en straf, eller skal bolden ramme flagstangen således 11.2 med tilhørende straf er gældende?
Sagt på en anden måde: Får man straf for at genplacere en fjernet flagstang (eller undlade at fjerne flagstangen i det hele taget) for at stoppe bolden, hvis ikke bolden rammer flagstangen?

A: Nej
Sættes en fjernet flagstang i hullet igen (eller undlades det at fjerne den) for at stoppe en bold, er der først straf hvis bolden rammer flagstangen.

R&A: The answer to your question comes under Rule 13.2b and in particular 13.2b(2) – essentially, as the ball does not strike the flagstick, there is no penalty. If the ball does strike the flagstick in this situation then it would be considered that the ball would have been deliberately deflected or stopped.

The principle here is the same as positioning a bag to potentially stop a ball running over the green – there is only a penalty if the ball strikes the bag…and in the case of your question, the flagstick.