Q:
Er det tilladt at have en lokalregel, som angiver at man må placere en bold i en droppezone, herunder når der bruges måtter som droppezone?

A:
Nej, det er ikke tilladt at placere en bold i en droppezone
Citat – Den officielle Guide til Golfreglerne, Afsnit 2I(1): Når der tages lempelse i en droppezone, skal spilleren droppe bolden i og få den til at ligge stille i droppezonen.

På forespørgsel til R&A har de bekræftet, at selvom man bruger en måtte som droppezone, er det heller ikke tilladt at placere en bold:

“It would be ok for a club to use an artificial mat at the dropping zone, however, the ball must be dropped, i.e. a Local Rule requiring placing on the artificial mat would not be allowed. If the ball is going to roll off the mat easily when dropped, then it might not be advisable to use those as DZ’s, as it sounds like there could be an increased risk of a player causing the ball to move once it has come to rest after the relief procedure has been completed.”

Hvilket oversættes til:
“Det ville være OK for en klub at bruge en kunstig måtte ved droppezonen, men bolden skal droppes. Dvs. en lokalregel, der kræver placering [af bolden] på den kunstige måtte er ikke tilladt. Hvis bolden ville rulle let af måtten, når den droppes, så er det sikkert ikke anbefalelsesværdigt at bruge disse som droppezoner, da det lyder som om, der vil være en øget risiko for, at spilleren kan forårsage, at bolden bevæger sig efter at lempelsesproceduren er gennemført.”