Q: Skal man lede 3 minutter efter bolden, så den er “mistet”, før man må droppe efter proceduren i E-5?

A: Nej. Spilleren kan iværksætte droppeproceduren på samme måde, som man kan beslutte gå tilbage og slå en ny fra forrige sted, dvs. med det samme og uden at afvente, at de 3 minutter er gået.
Det kan læses ud af dette uddrag fra den fulde lokalregeltekst sidst i teksten, andet punkt:

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

  • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
  • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Den nye bold er i spil, når den er droppet korrekt og ligger stille.

NB – en sidebemærkning! En bold kan godt være droppet korrekt og være i spil, selvom den er endt uden for lempelsesområdet. Så skal den blot droppes om. Spilles en bold uden for det korrekte lempelsesområde, er der spillet fra forkert sted. Se også Regel 14.7 og 14.3b(3).