Q:
Kan man spille tællende runder, når der på en bane er krav om brug af måtter eller lignende for at beskytte fairways?

A:
Ja, en klub kan afvikle tællende runder, forudsat at:

(Hvis runderne skal være handicaptællende, er det ikke tilladt at indføre en lokalregel om lejeforbedring andre steder end på “det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere”. Den kan således ikke gælde rough og semirough.)