Q:
Kan det accepteres, at man får lempelse for en grænsemarkering/hvid pæl efter lokalregel E-9?
Formålet med lokalreglen er beskrevet som især “…beskytte noget, der vokser i området”.
Men senere i teksten skrives: “I dette tilfælde skal en spiller tage lempelse uden straf, hvis spillerens bold er på banen, men spillerens område for den tilsigtede stance er i et område med spilleforbud, der er uden for banens ydre grænser, eller hvis spillerens sving berører noget, der er i et område med spilleforbud.
Og en hvid pæl er jo i området.

A:
Der er to vigtige pointer:

  • Formålet med denne lokalregel er at beskytte “noget, der vokser” i området
  • Lokalregler ikke må lave om på en Golfregel (ingen lempelse fra grænsemarkeringer/hvide pæle)

Den “ægte problemstilling” med denne lokalregel er, at R&A oprindeligt ikke har været præcise nok i deres formulering af selve teksten, når man skriver “… touches something that is in the no play zone.”

Man har naturligvis skullet oversætte, hvad der står, men det er en klar rådgivning fra DGU’s at “noget i området” IKKE omfatter en grænsemarkering/hvid pæl.

En acceptabel formulering af den lokalregel burde være:

“[Identificér området out of bounds, der skal behandles som et område med spilleforbud] er et område med spilleforbud, og spilleren skal tage lempelse uden straf efter Regel 16.1f (2), hvis spillerens bold er på banen, og noget, der vokser i området med spilleforbud, er til gene for området for spillerens tilsigtede stance eller sving. Spilleren må ikke spille bolden, som den ligger.