Q:
Er det tilladt at indføre en lokalregel for myretuer, hvis man har mange myretuer, som har indflydelse på fair play?

A:
Ja, komitéen kan anvende en modificeret udgave af Standard lokalregel F-11 Myretuer.

Formål. Myretuer er løse naturgenstande og kan fjernes efter Regel 15.1. De er ikke dyrehuller, og der er ikke lempelse uden straf efter Regel 16.1.

Men der er situationer, hvor myretuer er vanskelige eller umulige at fjerne (som når de er store*, hårde eller koniske i formen). I så fald kan Komitéen vedtage en lokalregel, der giver spilleren mulighed for at behandle sådanne myretuer som areal under reparation.

*Fortolkning af “store” (Afgørelse fra DGU’s Turnerings- og Regel Komité – ToRK): Klubben kan indføre denne lokalregel, hvis omfanget og størrelsen af myretuer efter klubbens mening giver gene for fair play på deres bane.

Med udgangspunkt i Standard lokalregel F-11, anbefales følgende formulering:

Standard lokalregel F-11
“[Beskriv typen af myretuer] myretuer på banen er efter spillerens eget valg løse naturgenstande, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1.“

“Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”