Mange husker måske, at denne Regel hurtigt blev genstand for mange diskussioner om, hvem der måtte stå bag spilleren og hjælpe med at line op, og hvornår de måtte stå i området bag spilleren, før der var straf. Det udløste en masse Fortolkninger og Afklaringer. Regel 10.2b er nu blevet skrevet om for at gøre den tydeligere og indarbejde de førnævnte justeringer, samt tilføje nogle ændringer.

I den forbindelse er den vigtigste tilføjelse, at der nu ikke længere – noget sted på banen – må placeres en genstand for at hjælpe med at udpege spillelinje eller anden retning. Og en spiller kan ikke undgå straf, selvom genstanden fjernes før slaget.

Dette gjaldt tidligere kun, hvis bolden var på greenen.

Slå op i Golfreglerne og læs alle detaljer i denne Regel.