Disse tilpassede Regler har eksisteret siden sidste revision, men som et selvstændigt regelsæt, og mest anvendt i rene Para-golfturneringer.

Ved at gøre dem til en del af Golfreglerne, gælder disse tilpasninger i alle turneringer og alle spilleformer.

En spiller, som således kan godtgøre at have et af de i Regel 25 omhandlede funktionshandicap, har derfor lov til at bruge mulighederne i Regel 25 for sit spil i enhver sammenhæng, og anses for at spille på lige fod med andre deltagere i den pågældende turnering.

Der kan være krav i turneringsbetingelserne til, hvordan man ”godtgør” at have et funktionshandicap, der tillader brug af Regel 25 for spillet – for eksempel et certifikat udstedt af EDGA (tidl. European Disabled Golf Association) eller et andet anerkendt, lægefagligt certifikat.