Det måske oftest stillede spørgsmål er:
Er der straf for tilfældigvis at ramme sin bold under et prøvesving på fairway (det generelle område/uden for greenen)? Svaret er JA.
Diskussionen er bl.a. opstået, fordi mange misfortolkede formuleringen af den ”gamle tekst” (som er en korrekt og direkte oversættelse af den engelske tekst):

”Straf for at løfte eller bevidst berøre bolden, eller forårsage at den flytter sig”

Man mente, at ordet ”bevidst” både gik på ”at berøre bolden” og ”forårsage, at den flytter sig”. Men det er forkert.

For at tydeliggøre dette er oversættelsen ændret til:

”Straf for at løfte sin bold, forårsage at den flytter sig, eller bevidst berøre sin bold”

Det er nu tydeligt, at ”bevidst” kun knytter sig til ”berøre sin bold”, og understreger at flytning ved prøvesving uden for greenen (som tidligere) også giver straf, selvom det er tilfældigt.