DGU turneringer

Efter et rotationsprincip vil klubber med minimum 18 huller blive bedt om at lægge bane og andre faciliteter til én af Dansk Golf Unions turneringer, og også blive bedt om at udføre en del af det praktiske turneringsarrangement.
Et sådant værtskab indebærer selvfølgelig nogle ulemper. Først og fremmest at banen er lukket for medlemmerne og greenfee-spillere i nogle dage, dernæst at banepersonale og klubbens officials får ekstra arbejde.
Men en DGU-turnering medfører også visse fordele. Turneringen vil som regel give anledning til omtale af klubben, medlemmerne får lejlighed til at se god golf, og undertiden vil turneringen give stødet til, at længe ønskede forbedringer gennemføres, og at tekniske og organisatoriske systemer afprøves.
Efterfølgende vil der blive redegjort for, hvilke opgaver, med hensyn til forberedelse og afvikling af en DGU-turnering, der påhviler klubben, og hvilke der påhviler DGU.

DGU er ansvarlig for

● Udformning af turneringsbetingelserne
● Udsendelse af invitation
● Modtagelse af tilmelding
● Udfærdigelse og udsendelse af startliste
● Udsendelse af pressemeddelelse
● Anskaffelse af præmier
● Godkendelse af banen
● Stille ansvarlig turneringskomité til rådighed
● Sætning af banen til turnering sammen med klubben
● Stille dommer(e) til rådighed
● Forudgående banegennemgang af en turneringsleder og dommer(e)
● Flagplaceringer til hver dag inkl. skitser/skemaer
● Præmieoverrækkelse
● Offentliggørelse af resultater

Klubben er ansvarlig for

● Stille en eller flere erfarne turneringsledere og diverse hjælpere til rådighed til den praktiske og sportslige afvikling af turneringen
● Forberede banen og sørge for, at den er i bedst mulige stand under turneringen
● Sætte banen til turneringen sammen med DGU´s turneringsleder
● Sørge for at banen er lukket før og under turneringen
● Være spillerne behjælpelige med overnatningsmuligheder
● Sørge for at omklædnings- og badefaciliteter er til rådighed
● Sørge for, at de fornødne måltider kan indtages i klubben
● Stille starter til rådighed
● Sammen med DGU´s turneringsleder sørge for resultatformidling til pressen
● Sørge for adgang til træningsbolde, caddies, forecaddier, caddievogne, samt for at proshop’en og restauranten er åben
● Tillade at spillerne træner greenfeefrit på banen én dag i ugen op til turneringen

Nærmere bistand og vejledning i gennemførelse af disse opgaver, som jo ikke er anderledes end ved andre større turneringer, får klubben selvfølgelig fra DGU´s sekretariat og DGU´s turneringsleder ved turneringen.

Værtsklubben udpeges ca. 1 år i forvejen af DGU´s sekretariat. I god tid før turneringen vil DGU´s turneringsleder gennemgå banen og tilrettelægge det praktiske arrangement ved et eller flere møde® med klubbens turneringskomité, greenkeeper, restauratør m.fl..

Økonomi ved DGU-turneringer

Klubber, der arrangerer DGU-turneringer, får intet økonomisk vederlag eller kompensation herfor.

Hvis DGU ekstraordinært kræver særlige foranstaltninger af klubben, vil DGU selvfølgelig dække omkostningerne herved.

Der må ikke kræves entre ved en DGU-turnering, og der må kun efter aftale reklameres under turneringen, eller entreres med en eventuel lokal sponsor. Som tidligere nævnt vil værtskabet dog kunne give klubben indirekte indtægter i kraft af den PR, som turneringen giver klubben.