Nationalt forbund, når en spiller har flere faste bopæle

Amatørreglerne administreres af en amatørspillers nationale forbund, hvilket er det nationale forbund i det land, hvor spilleren har fast bopæl og spiller det meste af deres golf, uanset nationalitet.

Note: I relation til administration af Amatørreglerne i Storbritannien og Irland, er R&A det nationale forbund. (Opdateret januar 2023)

Hvis en spiller har to eller flere faste bopæle, skal de respektive nationale forbund i fællesskab tage en beslutning om, hvilket forbund der skal have ansvaret for vedkommende. Hvis en beslutning ikke kan opnås, skal de nationale forbund konsultere R&A, før en beslutning tages.

Generel vejledning

Kontrakter

Reglerne afholder ikke en amatørspiller fra at kunne indgå en kontrakt eller aftale og modtage økonomisk kompensation fra denne kontrakt eller aftale, mens man er amatørspiller. Dog skal enhver, der indgår en sådan kontrakt eller aftale, sikre sig, at det ikke har indflydelse på ethvert andet kvalifikationskriterie fra en anden organisation eller institution, såsom et universitet eller gymnasium (eller lignende).

DGU kommentar: Det er pt. uklart om NCAA (der håndterer US college scolarships) accepterer, at amatørgolfspillere kan indgå sponsorkontrakter! Når vi ved mere om dette vil denne kommentar blive opdateret.

Før der indgås en kontrakt i relation til deres golfaktiviteter, anbefales det, at en amatørspiller konsulterer deres nationale forbund og får en relevant vejledning fra en uafhængig rådgiver om enhver kontraktlig forpligtelse og betingelse.

Modtage kompensation for brug af navn, image og billede

En amatørspiller må modtage betaling eller kompensation, herunder udgifter, for at bruge eller tillade brug af deres navn, image eller billede for at markedsføre eller sælge et produkt eller en service.

Selvom disse handlinger ikke er imod Reglerne, så kan de være imod andre organisationers eller institutioners regler. For eksempel skal en spiller, som tilbydes et scholarship fra et universitet eller college, sikre sig, at modtagelse af betaling af enhver type ikke konflikter med deres mulighed for at komme i betragtning til et sådant scholarship.

DGU kommentar: Her er det også uklart om NCAA accepterer, at amatørgolfspillere reklamerer for firmaer og egne sponsorer. Når vi ved mere om dette vil denne kommentar blive opdateret.

Sportsudøvere, som er under uddannelse eller som er på vej til det, rådes til konsultere deres nationale forbund, undersøge deres institutions regler på området eller søge vejledning hos den nationale undervisningsorganisation.

Kompensation fra en event-sponsor eller arrangør må ikke forbindes med præstation i det event

Selvom en amatørspiller må acceptere betaling eller kompensation som en del af en kontrakt eller aftale, eller for at bruge eller tillade brug af deres navn, image eller billede til at promovere eller sælge et produkt eller en service, skal der opretholdes en skillelinje mellem accept af en præmie og at modtage kompensation fra en kontrakt eller en sponsoraftale.
Hvis en amatørspiller modtager betaling eller kompensation fra en turneringsarrangør eller eventsponsor, enten direkte eller indirekte, må der ikke være nogen forbindelse mellem betalingen eller kompensationen til spilleren og deres præstation i den turnering.

Accept af betaling eller kompensation, justeret for at tage hensyn til en amatørgolfspillers præstation i en sådan begivenhed, er underlagt præmiegrænserne i Regel 3 (præmier). (Tilføjet januar 2023)

Begrænsninger for kommerciel identifikation på tøj eller udstyr

Reglerne indeholder ikke nogen begrænsninger for antal eller størrelse af kommercielle logoer, som amatørspillere må have på deres tøj eller udstyr. Men arrangører af turneringer, hvor der er sandsynlighed for, at de deltagende spillere bliver sponsoreret, kan vælge at sætte begrænsninger for den kommercielle identifikation, der tillades på tøj og udstyr.

For eksempel kan turneringsarrangører begrænse størrelsen og placeringen af kommercielle logoer, der vises på amatørspilleres tøj og udstyr (eller caddies tøj eller udstyr), eller de kan bestemme, at spillere og deres caddies ikke må markedsføre eller annoncere inden for specifikke forretningssegmenter.

DGU kommentar: Udover dansk lovgivning på området, er der er ingen begrænsninger i DGU turneringer. De fleste professionelle tours har dog regler for antal af logoer, størrelse og placering, samt forbud mod reklamer for alkohol og tobaksprodukter.

Hasardspil

En amatørspiller må deltage i hasardspil eller væddemål, når de spiller golf, under forudsætning af, at hasardspillet eller væddemålene ikke fører til misbrug af Golfreglerne eller Handicapreglerne.

Former for hasardspil eller væddemål, der anses for at være acceptable, er:

  • Hvor spillerne kender hinanden.
  • Hvor deltagelse i hasardspil og væddemål ikke er krævet.
  • Hvor alle de penge, der vindes, er tilført af deltagerne.

Hvis det nationale forbund anser særlige former for hasardspil eller væddemål for at være skadelige for sportens integritet, så kan det nationale forbund tage deltagernes amatørstatus op til overvejelse.

DGU kommentar: De fleste professionelle golf tours har forbud mod gambling og væddemål i officielle turneringsrunder. For DGU turneringer gælder Etisk Kodeks om matchfixing og spil på egen sejr.