5D

Regel 25.1, de tilpassede Regler for funktionshandicappede spillere, gælder for alle turneringer. Det er spillerens type og anerkendelse af funktionshandicap, der bestemmer, om de har ret til at bruge de tilpassede Regler i Regel 25.

Det er ikke nødvendigvis komitéens rolle at foretage bedømmelse spillerens status som funktionshandicappet spiller. At bestemme en spillers ret til at anvende specifikke Regler i Regel 25 kan være enkelt, men i andre situationer mindre oplagt. Ret til at bruge Regel 25 er mere baseret på den indflydelse, som spillerens funktionshandicap har på deres evne til at spille golf, end om en spiller er handicappet.

En komité kan bede om bevis for en spillers funktionshandicap for at kunne bekræfte spillerens ret til at bruge Regel 25. Et sådant bevis kan have form af et lægeligt certifikat, en bekræftelse fra et nationalt forbund, et dokument udstedt af en officielt anerkendt lægelig autoritet eller noget sammenligneligt. Alternativt kan en komité betinge, at kun spillere med et specifik type tilladelse eller certifikat kan deltage i en turnering (hvor disse spillere så kan bruge de tilpassede Regler, der passer til deres funktionshandicap).

Eksempler på tilladelser, som komitéer kan vælge at kræve som bevis for et funktionshandicap, eller kan kræve for at leve op til deltagelseskrav for specifikke turneringer, er EDGA WR4GD Player Pass og EDGA Access Pass. Disse tilladelser administreres og udstedes af EDGA bedømmelses-teamet, og selve ansøgelsesprocessen for golfspillere til at opnå et EDGA Pass er gratis. Der kan dog være omkostninger forbundet med at få speciallægers bedømmelser.

Mere information findes på: https://edgagolf.com/online/pass/index.php