Q:
I Regel 5.2b bruges denne sætning til at beskrive karakteren af overtrædelse for at anvende straffen: “Hvis en spiller udfører et slag i strid med denne Regel, får spilleren den generelle straf, som gælder spillerens første hul. Hvis spilleren udfører yderligere et slag i strid med denne Regel, er spilleren diskvalificeret.” Gælder det samme hvis man f.eks. ruller en bold på greenen eller stryger henover overfladen?

A:
Ja. Handlingerne for overtrædelse er ikke begrænset til “at udføre et slag”. Det gælder også for at teste greenoverfladen ved at rulle en bold eller stryge henover overfladen.
Dog vurderes det, at hvis en spiller stryger henover overfladen på en specifik green to gange, har spilleren kun overtrådt Regel 5.2b én gang, lige meget hvor mange gange denne handling udføres.

Derfor gælder dette:
Én overtrædelse – giver den generelle straf:

  • udføre et slag
  • rulle en bold én gang eller
  • stryge henover overfladen på en specifik green, evt. flere gange

To overtrædelser – diskvalifikation:

  • udføre to slag
  • rulle bolde to gange
  • udføre slag og rulle bold (eller omvendt)
  • udføre slag/rulle bold og stryge overfladen

(Tilføjet december 2022)